SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 97 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Highly Conductive Graphene Paper with Vertically Aligned Reduced Graphene Oxide Sheets Fabricated by Improved Electrospray Deposition Technique 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 11, 页码: 10810-10817
Authors:  Jun-Xiang Yan;   Yu-Chen Leng;   Ya-Nan Guo;   Guo-Qiang Wang;   He Gong;   Pei-Zhi Guo;   Ping-Heng Tan;   Yun-Ze Long;   Xue-Lu Liu ;   Wen-Peng Han
Adobe PDF(3552Kb)  |  Favorite  |  View/Download:15/0  |  Submit date:2020/08/04
Enhancing oxidation rate of 4H–SiC by oxygen ion implantation 期刊论文
Journal of Materials Science, 2018, 卷号: 54, 期号: 2, 页码: 1147-1152
Authors:  Min Liu;  Shuyuan Zhang;  Xiang Yang;  Xue Chen;  Zhongchao Fan;  Xiaodong Wang;  Fuhua Yang;  Chao Ma;  Zhi He
Adobe PDF(909Kb)  |  Favorite  |  View/Download:75/0  |  Submit date:2019/11/12
Characterization and thermal stability of GeSn/Ge multi-quantum wells on Ge (100) substrates 期刊论文
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2016, 卷号: 27, 期号: 9, 页码: 9341-9345
Authors:  Xu Zhang;  Zhi Liu;  Chao He;  Buwen Cheng;  Chunlai Xue;  Chuanbo Li;  Qiming Wang
Adobe PDF(912Kb)  |  Favorite  |  View/Download:186/2  |  Submit date:2017/03/16
Experimental Demonstration of a Hybrid-Quantum-Emitter Producing Individual Entangled Photon Pairs in the Telecom Band 期刊论文
Scientific Reports, 2016, 卷号: 6, 页码: 26680
Authors:  Geng Chen;  Yang Zou;  Wen-Hao Zhang;  Zi-Huai Zhang;  Zong-Quan Zhou;  De-Yong He;  Jian-Shun Tang;  Bi-Heng Liu;  Ying Yu;  Guo-Wei Zha;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu;  Yong-Jian Han;  Chuan-Feng Li;  Guang-Can Guo
Adobe PDF(641Kb)  |  Favorite  |  View/Download:198/0  |  Submit date:2017/03/16
Telecommunication Wavelength-Band Single-Photon Emission from Single Large InAs Quantum Dots Nucleated on Low-Density Seed Quantum Dots 期刊论文
Nanoscale Research Letters, 2016, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 382
Authors:  Ze-Sheng Chen;  Ben Ma;  Xiang-Jun Shang;  Yu He;  Li-Chun Zhang;  Hai-Qiao Ni;  Jin-Liang Wang;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(2277Kb)  |  Favorite  |  View/Download:270/2  |  Submit date:2017/03/10
The study of the contribution of the surface and bulk traps to the dynamic Rdson in AlGaN/GaN HEMT by light illumination 期刊论文
Applied Physics Letters, 2016, 卷号: 109, 期号: 18, 页码: 182103
Authors:  Yanan Liang;  Lifang Jia;  Zhi He;  Zhongchao Fan;  Yun Zhang;  Fuhua Yang
Adobe PDF(1195Kb)  |  Favorite  |  View/Download:394/6  |  Submit date:2017/03/16
Observation of positive and small electron affinity of Si-doped AlN films grown by metalorganic chemical vapor deposition on n-type 6H–SiC 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 057703
Authors:  Feng Liang;  Ping Chen;  De-Gang Zhao;  De-Sheng Jiang;  Zhi-Juan Zhao;  Zong-Shun Liu;  Jian-Jun Zhu;  Jing Yang;  Wei Liu;  Xiao-Guang He;  Xiao-Jing Li;  Xiang Li;  Shuang-Tao Liu;  Hui Yang;  Li-Qun Zhang;  Jian-Ping Liu;  Yuan-Tao Zhang;  Guo-Tong Du
Adobe PDF(333Kb)  |  Favorite  |  View/Download:255/4  |  Submit date:2017/03/10
Temperature dependent direct-bandgap light emission and optical gain of Ge 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 057804
Authors:  Zhi Liu;  Chao He;  Dongliang Zhang;  Chuanbo Li;  Chunlai Xue;  Yuhua Zuo;  Buwen Cheng
Adobe PDF(1283Kb)  |  Favorite  |  View/Download:254/1  |  Submit date:2017/03/10
Room temperature direct-bandgap electroluminescence from a horizontal Ge ridge waveguide on Si 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 12, 页码: 126104
Authors:  Chao He;  Zhi Liu;  Bu-Wen Cheng
Adobe PDF(469Kb)  |  Favorite  |  View/Download:231/2  |  Submit date:2017/03/10
The study of the contribution of the surface and bulk traps to the dynamic Rdson in AlGaN/GaN HEMT by light illumination 期刊论文
Applied Physics Letters, 2016, 卷号: 109, 期号: 18, 页码: 182103
Authors:  Yanan Liang;  Lifang Jia;  Zhi He;  Zhongchao Fan;  Yun Zhang;  Fuhua Yang
Adobe PDF(851Kb)  |  Favorite  |  View/Download:228/1  |  Submit date:2017/03/16