SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 44 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Wavelength-adjustable mode-locked Tm-Ho co-doped fiber laser from 1839 nm to 1876 nm 期刊论文
Optical Fiber Technology, 2018, 卷号: 46, 页码: 157-161
Authors:  Song Yang ;   Ying-Ying Yang ;   Jing-Yuan Zhang ;   Ling Zhang ;   Jun-Yuan Huang ;   Yun-Rui Bai ;   Xue-Chun Lin
Adobe PDF(1095Kb)  |  Favorite  |  View/Download:10/0  |  Submit date:2019/11/12
In-plane Schottky-barrier field-effect transistors based on 1T/2H heterojunctions of transition-metal dichalcogenides 期刊论文
Physical Review B, 2017, 卷号: 96, 期号: 16, 页码: 165402
Authors:  Zhi-Qiang Fan;  Xiang-Wei Jiang;  Jun-Wei Luo;  Li-Ying Jiao;  Ru Huang;  Shu-Shen Li;  Lin-Wang Wang
Adobe PDF(3390Kb)  |  Favorite  |  View/Download:85/2  |  Submit date:2018/06/15
Anisotropic Spectroscopy and Electrical Properties of 2D ReS2(1–x)Se2x Alloys with Distorted 1T Structure 期刊论文
small, 2017, 卷号: 13, 期号: 12, 页码: 1603788 (1 of 9)
Authors:  Wen Wen;  Yiming Zhu;  Xuelu Liu;  Hung-Pin Hsu;  Zhen Fei;  Yanfeng Chen;  Xinsheng Wang;  Mei Zhang;  Kuan-Hung Lin;  Fei-Sheng Huang;  Yi-Ping Wang;  Ying-Sheng Huang;  Ching-Hwa Ho;  Ping-Heng Tan;  Chuanhong Jin;  Liming Xie
Adobe PDF(4690Kb)  |  Favorite  |  View/Download:98/2  |  Submit date:2018/06/15
Epidermal Inorganic Optoelectronics for Blood Oxygen Measurement 期刊论文
Adv. Healthcare Mater., 2017, 卷号: 6, 期号: 9, 页码: 1601013
Authors:  Haicheng Li;  Yun Xu;  Xiaomin Li;  Ying Chen;  Yu Jiang;  Changxing Zhang;  Bingwei Lu;  Jian Wang;  Yinji Ma;  Yihao Chen;  Yin Huang;  Minquang Ding;  Honghong Su;  Guofeng Song;  Yi Luo;  X. Feng
Adobe PDF(2881Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/0  |  Submit date:2018/11/30
Hybrid Deformed-Ring AlGaInAs/Si Microlasers With Stable Unidirectional Emission 期刊论文
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, 2017, 卷号: 23, 期号: 6, 页码: 1500308
Authors:  Shao-Shuai Sui;  Yong-Zhen Huang;  Senior Member, IEEE;  Ming-Ying Tang;  Yue-De Yang;  Jin-Long Xiao;  Yun Du
Adobe PDF(1035Kb)  |  Favorite  |  View/Download:89/2  |  Submit date:2018/07/09
Highly Sensitive Low-Bandgap Perovskite Photodetectors with Response from Ultraviolet to the Near-Infrared Region 期刊论文
Adv. Funct. Mater., 2017, 卷号: 27, 页码: 1703953
Authors:  Wenbin Wang;  Dewei Zhao;  Fujun Zhang;  Ludong Li;  Mingde Du;  Changlei Wang;  Yue Yu;  Qianqian Huang;  Miao Zhang;  Lingliang Li;  Jianli Miao;  Zheng Lou;  Guozhen Shen;  Ying Fang;  Yanfa Yan
Adobe PDF(2267Kb)  |  Favorite  |  View/Download:93/0  |  Submit date:2018/06/15
Locally deformed-ring hybrid microlasers exhibiting stable unidirectional emission from a Si waveguide 期刊论文
Optics Letters, 2016, 卷号: 41, 期号: 17, 页码: 3928-3931
Authors:  Shao-Shuai Sui;  Yong-Zhen Huang;  Ming-Ying Tang;  Hai-Zhong Weng;  Yue-De Yang;  Jin-Long Xiao;  Yun Du
Adobe PDF(1688Kb)  |  Favorite  |  View/Download:228/1  |  Submit date:2017/03/10
Mode selection in square resonator microlasers for widely tunable single mode lasing 期刊论文
Optics Express, 2015, 卷号: 23, 期号: 21, 页码: 27739-27750
Authors:  Ming-Ying Tang;  Shao-Shuai Sui;  Yue-De Yang;  Jin-Long Xiao;  Yun Du;  Yong-Zhen Huang
Adobe PDF(5777Kb)  |  Favorite  |  View/Download:183/2  |  Submit date:2016/03/22
Hybrid spiral-ring microlaser vertically coupled to silicon waveguide for stable and unidirectional 期刊论文
Optics Letters, 2015, 卷号: 40, 期号: 21, 页码: 4995-4998
Authors:  SHAO-SHUAI SUI;  MING-YING TANG;  YUE-DE YANG;  JIN-LONG XIAO;  YUN DU;  YONG-ZHEN HUANG
Adobe PDF(1857Kb)  |  Favorite  |  View/Download:236/3  |  Submit date:2016/03/22
Sixteen-Wavelength Hybrid AlGaInAs/SiMicrodisk Laser Array 期刊论文
IEEE Journal of Quantum Electronics, 2015, 卷号: 51, 期号: 4, 页码: 2600108
Authors:  Shao-Shuai Sui;  Ming-Ying Tang;  Yue-De Yang;  Jin-Long Xiao;  Yun Du;  Yong-Zhen Huang
Adobe PDF(1340Kb)  |  Favorite  |  View/Download:328/0  |  Submit date:2016/03/22