SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-1 of 1 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Investigation of optical quenching of photoconductivity in high-resistivity GaN epilayer 期刊论文
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 2007, 卷号: 298 Sp.Iss.SI, 期号: 0, 页码: 800-803
Authors:  Fang CB (Fang Cebao);  Wang XL (Wang Xiaoliang);  Xiao HL (Xiao Hongling);  Hu GX (Hu Guoxin);  Wang CM (Wang Cuimei);  Wang XY (Wang Xiaoyan);  Li JP (Li Jianping);  Wang JX (Wang Junxi);  Li CJ (Li Chengji);  Zeng YP (Zeng Yiping);  Li JM (Li Jinmin);  Wang ZG (Wang Zanguo);  Wang, XL, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: xlwang@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(167Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1254/364  |  Submit date:2010/03/29
Deep Defect