SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 20 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Complementary logic with a spin 期刊论文
NATURE ELECTRONICS, 2018, 卷号: 1, 期号: 7, 页码: pages378–379
Authors:  Kaiyou Wang
Adobe PDF(738Kb)  |  Favorite  |  View/Download:42/0  |  Submit date:2019/11/18
Room‐Temperature Nanoseconds Spin Relaxation in WTe2 and MoTe2 Thin Films 期刊论文
Advanced Science, 2018, 卷号: 5, 页码: 1700912
Authors:  Qisheng Wang;  Jie Li;  Jean Besbas;  Chuang-Han Hsu;  Kaiming Cai;  Li Yang;  Shuai Cheng;  Yang Wu;  Wenfeng Zhang;  Kaiyou Wang;  Tay-Rong Chang;  Hsin Lin;  Haixin Chang;  Hyunsoo Yang
Adobe PDF(96Kb)  |  Favorite  |  View/Download:49/0  |  Submit date:2019/11/12
Adjustable Current-Induced Magnetization Switching Utilizing Interlayer Exchange Coupling 期刊论文
Advanced Electronic Materials, 2018, 卷号: 4, 期号: 9, 页码: 1800224
Authors:  Yu Sheng;   Kevin William Edmonds;   Xingqiao Ma;   Houzhi Zheng;   Kaiyou Wang
Adobe PDF(108Kb)  |  Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2019/11/12
Toward High‐Performance Photodetectors Based on 2D Materials: Strategy on Methods 期刊论文
Small Methods, 2018, 卷号: 2, 期号: 5, 页码: 1700349
Authors:  Faguang Yan;  Zhongming Wei;  Xia Wei;  Quanshan Lv;  Wenkai Zhu;  Kaiyou Wang
Adobe PDF(364Kb)  |  Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2019/11/12
Pressure-Induced Metallization and Robust Superconductivity in Pristine 1T-SnSe 2 期刊论文
Advanced Electronic Materials, 2018, 卷号: 4, 期号: 8, 页码: 1800155
Authors:  Yonghui Zhou;  Bowen Zhang;  Xuliang Chen;  Chuanchuan Gu;  Chao An;  Ying Zhou;  Kaiming Cai;  Yifang Yuan;  Chunhua Chen;  Hao Wu;  Ranran Zhang;  Changyong Park;  Yimin Xiong;  Xiuwen Zhang;  Kaiyou Wang;  Zhaorong Yang
Adobe PDF(143Kb)  |  Favorite  |  View/Download:41/0  |  Submit date:2019/11/12
High-Performance, Self-Driven Photodetector Based on Graphene Sandwiched GaSe/WS 2 Heterojunction 期刊论文
ADVANCED OPTICAL MATERIALS, 2018, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 1700490
Authors:  Quanshan Lv;   Faguang Yan;   Xia Wei;   Kaiyou Wang
Adobe PDF(53Kb)  |  Favorite  |  View/Download:30/0  |  Submit date:2019/11/12
Manipulation of Magnetization by Spin–Orbit Torque 期刊论文
Advanced Quantum Technologies, 2018, 卷号: 2, 页码: 1800052
Authors:  Yucai Li;   Kevin William Edmonds;   Xionghua Liu;   Houzhi Zheng;   Kaiyou Wang
Adobe PDF(73Kb)  |  Favorite  |  View/Download:51/0  |  Submit date:2019/11/12
The effect of Bi composition on the electrical properties of InP1–xBix 期刊论文
Physics,Mechanics & Astronomy, 2017, 卷号: 60, 期号: 4, 页码: 047022
Authors:  GuanNan Wei;  Xing Dai;  Qi Feng;  WenGang Luo;  YiYang Li;  Kai Wang;  LiYao Zhang;  WenWu Pan;  ShuMin Wang;  ShenYuan Yang;  KaiYou Wang
Adobe PDF(1067Kb)  |  Favorite  |  View/Download:217/0  |  Submit date:2018/06/15
Sensitivity enhancement of graphene Hall sensors modified by single-molecule magnets at room temperature† 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 1776–1781
Authors:  Yuanhui Zheng;  Le Huang;  Zhiyong Zhang;  Jianzhuang Jiang;  Kaiyou Wang;  Lian-Mao Peng;  Gui Yu
Adobe PDF(541Kb)  |  Favorite  |  View/Download:74/0  |  Submit date:2018/07/02
Fast,multicolor photodetection with graphene-contacted p-GaSe/n-InSe van der Waals heterostructures 期刊论文
Nanotechnology, 2017, 卷号: 28, 页码: 27LT01
Authors:  Faguang Yan;  Lixia Zhao;  Amalia Patanè;  PingAn Hu;  Xia Wei;  Wengang Luo;  Dong Zhang;  Quanshan Lv;  Qi Feng;  Chao Shen;  Kai Chang;  Laurence Eaves;  Kaiyou Wang
Adobe PDF(1957Kb)  |  Favorite  |  View/Download:86/0  |  Submit date:2018/07/02