SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 79 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Significantly reduced in-plane tensile stress of GaN films grown on SiC substrates by using graded AlGaN buffer and SiN x interlayer 期刊论文
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, 2018, 卷号: 122, 页码: 74-79
Authors:  Gaoqiang Deng ;   Yuantao Zhang ;   Ye Yu ;   Zhen Huang ;   Xu Han ;   Liang Chen ;   Long Yan ;   Pengchong Li ;   Xin Dong ;   Degang Zhao ;   Guotong Du
Adobe PDF(1151Kb)  |  Favorite  |  View/Download:37/0  |  Submit date:2019/11/19
Ultrafast growth of horizontal GaN nanowires by HVPE through flipping the substrate 期刊论文
Nanoscale, 2018, 卷号: 10, 期号: 13, 页码: 5888-5896
Authors:  Shaoteng Wu;   Liancheng Wang;   Zhiqiang Liu;   Xiaoyan Yi;   Yang Huang;   Chao Yang;   Tongbo Wei;   Jianchang Yan;   Guodong Yuan;   Junxi Wang ;   Jinmin Li
Adobe PDF(5108Kb)  |  Favorite  |  View/Download:36/1  |  Submit date:2019/11/12
Composition-tunable 2D SnSe2(1_x)S2x alloys towards efficient bandgap engineering and high performance (opto)electronics 期刊论文
Journal of Materials Chemistry C, 2017, 卷号: 5, 页码: 84--90
Authors:  Yan Wang;  Le Huang;  Bo Li;  Jimin Shang;  Congxin Xia;  Chao Fan;  Hui-Xiong Deng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(4338Kb)  |  Favorite  |  View/Download:79/4  |  Submit date:2018/06/15
Light induced double ‘on’ state anti-ambipolar behavior and self-driven photoswitching in p-WSe2/n-SnS2 heterostructures 期刊论文
2D Mater., 2017, 卷号: 4, 页码: 025097
Authors:  Yan Wang;  Wu-Xing Zhou;  Le Huang;  Congxin Xia;  Li-Ming Tang;  Hui-Xiong Deng;  Yongtao Li;  Ke-Qiu Chen;  Jingbo Li;  Zhongming Wei
Adobe PDF(3374Kb)  |  Favorite  |  View/Download:91/1  |  Submit date:2018/06/01
The growth optimization and mechanism of N-polar GaN films with an in situ porous SiNx interlayer 期刊论文
CrystEngComm, 2017, 卷号: 19, 页码: 4330–4337
Authors:  Gaoqiang Deng;  Yuantao Zhang;  Zhen Huang;  Long Yan;  Pengchong Li;  Xu Han;  Ye Yu;  Liang Chen;  Degang Zhaoand Guotong Du
Adobe PDF(3396Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2018/11/30
Highly Sensitive Low-Bandgap Perovskite Photodetectors with Response from Ultraviolet to the Near-Infrared Region 期刊论文
Adv. Funct. Mater., 2017, 卷号: 27, 页码: 1703953
Authors:  Wenbin Wang;  Dewei Zhao;  Fujun Zhang;  Ludong Li;  Mingde Du;  Changlei Wang;  Yue Yu;  Qianqian Huang;  Miao Zhang;  Lingliang Li;  Jianli Miao;  Zheng Lou;  Guozhen Shen;  Ying Fang;  Yanfa Yan
Adobe PDF(2267Kb)  |  Favorite  |  View/Download:113/0  |  Submit date:2018/06/15
Anti-ambipolar Field-Effect Transistors Based On Few-Layer 2D Transition Metal Dichalcogenides 期刊论文
ACS Appl Mater Interfaces, 2016, 卷号: 8, 期号: 24, 页码: 15574-15581
Authors:  Yongtao Li;  Yan Wang;  Le Huang;  Xiaoting Wang;  Xingyun Li;  Hui-Xiong Deng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(2291Kb)  |  Favorite  |  View/Download:242/1  |  Submit date:2017/03/10
Anti-ambipolar Field-Effect Transistors Based On Few-Layer 2D Transition Metal Dichalcogenides 期刊论文
ACS Appl Mater Interfaces, 2016, 卷号: 8, 期号: 24, 页码: 15574-15581
Authors:  Yongtao Li;  Yan Wang;  Le Huang;  Xiaoting Wang;  Xingyun Li;  Hui-Xiong Deng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(2291Kb)  |  Favorite  |  View/Download:243/2  |  Submit date:2017/03/16
Large scale ZrS2 atomically thin layers 期刊论文
Journal of Materials Chemistry C, 2016, 卷号: 4, 页码: 3143-3148
Authors:  Xiaoting Wang;  Le Huang;  Xiang-Wei Jiang;  Yan Li;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(2522Kb)  |  Favorite  |  View/Download:268/3  |  Submit date:2017/03/10
Direct growth of graphene on gallium nitride using C2H2 as carbon source 期刊论文
Frontiers of Physics, 2016, 卷号: 11, 期号: 2, 页码: 116803
Authors:  Bing Wang;  Yun Zhao;  Xiao-Yan Yi;  Guo-Hong Wang;  Zhi-Qiang Liu;  Rui-Rei Duan;  Peng Huang;  Jun-Xi Wang;  Jin-Min Li
Adobe PDF(342Kb)  |  Favorite  |  View/Download:100/4  |  Submit date:2017/03/16