SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 50 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Vertically standing PtSe 2 film: a saturable absorber for a passively mode-locked Nd:LuVO 4 laser 期刊论文
Photonics Research, 2018, 卷号: 6, 期号: 7, 页码: 750-755
Authors:  Lili Tao;  Xiaowen Huang;  Junshan He;  Yajun Lou;  Longhui Zeng;  Yonghui Li;  Hui Long;  Jingbo Li;  Ling Zhang ;   Yuen Hong Tsang
Adobe PDF(583Kb)  |  Favorite  |  View/Download:151/0  |  Submit date:2019/11/12
Low-Temperature Eutectic Synthesis of PtTe 2 with Weak Antilocalization and Controlled Layer Thinning 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 36, 页码: 1803746
Authors:  Song Hao;   Junwen Zeng;   Tao Xu;   Xin Cong;   Chenyu Wang;   Chenchen Wu;   Yaojia Wang;  Xiaowei Liu;   Tianjun Cao;   Guangxu Su;   Lanxin Jia;   Zhangting Wu;   Qian Lin;   Lili Zhang;  Shengnan Yan;   Mengfan Guo;   Zhenlin Wang;   Pingheng Tan;   Litao Sun;   Zhenhua Ni;  Shi-Jun Liang;  X
Adobe PDF(3153Kb)  |  Favorite  |  View/Download:88/0  |  Submit date:2019/11/12
P-type Co3O4nanomaterials-based gas sensor: Preparation andacetone sensing performance 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 卷号: 242, 页码: 369–377
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Jianan Deng;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Lili Wang
Adobe PDF(3752Kb)  |  Favorite  |  View/Download:252/2  |  Submit date:2018/06/15
Hollow ZnSnO3 Cubes with Controllable Shells Enabling Highly Efficient Chemical Sensing Detection of Formaldehyde Vapors 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 卷号: 9, 页码: 14525−14533
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  and Lili Wang
Adobe PDF(8679Kb)  |  Favorite  |  View/Download:238/1  |  Submit date:2018/06/15
Highly sensitive sensing platform based on ZnSnO3 hollow cubes for detection of ethanol 期刊论文
Applied Surface Science, 2017, 卷号: 400, 页码: 262–268
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Rui Zhang;  Jianan Deng;  Zheng Lou;  Geyu Lu;  Lili Wang
Adobe PDF(2755Kb)  |  Favorite  |  View/Download:289/1  |  Submit date:2018/06/15
P-type octahedral Cu2O particles with exposed {111} facets andsuperior CO sensing properties 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 卷号: 239, 页码: 211–217
Authors:  Lili Wang;  Rui Zhang;  Tingting Zhou;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  Tong Zhang
Adobe PDF(2473Kb)  |  Favorite  |  View/Download:228/1  |  Submit date:2018/06/15
Ultrahigh-sensitive sensing platform based on p-type dumbbell-like Co3O4 network 期刊论文
Applied Surface Science, 2017, 卷号: 426, 页码: 951–956
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  Lili Wang
Adobe PDF(2563Kb)  |  Favorite  |  View/Download:222/1  |  Submit date:2018/06/15
Damage-free and rapid transfer of CVD-grown two-dimensional transition metal dichalcogenides by dissolving sacrificial water-soluble layers 期刊论文
Nanoscale, 2017, 卷号: 9, 页码: 19124
Authors:  Lili Zhang;  Chenyu Wang;  Xue-Lu Liu;  Tao Xu;  Mingsheng Long;  Erfu Liu;  Chen Pan;  Guangxu Su;  Junwen Zeng;  Yajun Fu;  Yiping Wang;  Zhendong Yan;  Anyuan Gao;  Kang Xu;  Ping-Heng Tan;  Litao Sun;  Zhenlin Wang;  Xinyi Cui;  Feng Miao
Adobe PDF(3628Kb)  |  Favorite  |  View/Download:187/0  |  Submit date:2018/06/15
Comparison of toluene sensing performances of zinc stannate with different morphology-based gas sensors 期刊论文
Sensors & Actuators B: Chemical, 2016, 卷号: 227, 页码: 448-455
Authors:  Lili Wang;  Tingting Zhou;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  Tong Zhang
Adobe PDF(2787Kb)  |  Favorite  |  View/Download:155/2  |  Submit date:2017/03/16
Concave Cu2O octahedral nanoparticles as an advanced sensing material for benzene (C6H6) and nitrogen dioxide (NO2) detection 期刊论文
Sensors & Actuators B: Chemical, 2016, 卷号: 223, 页码: 311-317
Authors:  Lili Wang;  Rui Zhang;  Tingting Zhou;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  Tong Zhanga,∗
Adobe PDF(2190Kb)  |  Favorite  |  View/Download:193/0  |  Submit date:2017/03/16