SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 12 Help

Filters                
Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Effect of room temperature lattice vibration on the electron transport in graphene nanoribbons 期刊论文
Applied Physics Letters, 2017, 卷号: 111, 期号: 13, 页码: 133107(1-5)
Authors:  Yue-Yang Liu;  Bo-Lin Li;  Shi-Zhang Chen;  Xiangwei Jiang;  Ke-Qiu Chen
Adobe PDF(1597Kb)  |  Favorite  |  View/Download:52/0  |  Submit date:2018/06/15
Improving the Field-Effect Performance of Bi2S3 Single Nanowires by an Asymmetric Device Fabrication 期刊论文
ChemPhysChem, 2015, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 99-103
Authors:  Fangyuan Lu;  Renxiong Li;  Yan Li;  Nengjie Huo;  Juehan Yang;  Yongtao Li;  Bo Li;  Shengxue Yang;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(681Kb)  |  Favorite  |  View/Download:260/2  |  Submit date:2016/03/23
Gate-Tunable Ultra-High Photoresponsivity of 2D Heterostructures based on Few Layer MoS2 and Solution-Processed rGO 期刊论文
Advanced Electronic Materials, 2015, 卷号: 1, 期号: 10, 页码: 1500267
Authors:  Juehan Yang;  Nengjie Huo;  Yan Li;  Xiang-Wei Jiang;  Tao Li2;  Renxiong Li;  Fangyuan Lu;  Chao Fan;  Bo Li;  Kasper Nørgaard2;  Bo W. Laursen;  Zhongming Wei;  Jingbo Li;  Shu-Shen Li
Adobe PDF(1556Kb)  |  Favorite  |  View/Download:255/1  |  Submit date:2016/03/29
Novel Optical and Electrical Transport Properties in Atomically Thin WSe2/MoS2 p–n Heterostructures 期刊论文
Advanced Electronic Materials, 2015, 卷号: 1, 期号: 5, 页码: 1400066
Authors:  Nengjie Huo;  Sefaattin Tongay;  Wenli Guo;  Renxiong Li;  Chao Fan;  Fangyuan Lu;  Juehan Yang;  Bo Li;  Yongtao Li;  Zhongming Wei
Adobe PDF(1240Kb)  |  Favorite  |  View/Download:288/3  |  Submit date:2016/03/29
Interface engineering of electronic properties of graphene/boron nitride lateral heterostructures 期刊论文
2D Materials, 2015, 卷号: 2, 期号: 4, 页码: 041001
Authors:  Dong Zhang;  Dong-Bo Zhang;  Fuhua Yang;  Hai-Qing Lin;  Hongqi Xu;  Kai Chang
Adobe PDF(1871Kb)  |  Favorite  |  View/Download:317/1  |  Submit date:2016/04/08
Synthesis and Transport Properties of Large-Scale Alloy Co0.16Mo0.84S2 Bilayer Nanosheets 期刊论文
ACS Nano, 2015, 卷号: 9, 期号: 2, 页码: 1257-1262
Authors:  Bo Li;  Le Huang;  Mianzeng Zhong;  Nengjie Huo;  Yongtao Li;  Shengxue Yang;  Chao Fan;  Juehan Yang;  Wenping Hu;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(3925Kb)  |  Favorite  |  View/Download:506/3  |  Submit date:2016/03/29
UV light controllable depletion zone of metal sulfide/ polyaniline p-n junction and its application in a photoresponsive sensor 期刊论文
Chinese Journal of Luminescence, 2013, 卷号: 34, 期号: 11, 页码: 1413-1418
Authors:  YANG Sheng-xue;  GONG Jian;  LI Jing-bo;  XIA Jian-bai
Adobe PDF(2303Kb)  |  Favorite  |  View/Download:453/94  |  Submit date:2014/05/16
Boron nitride nanopores: Highly sensitive DNA single-molecule detectors 期刊论文
Advanced Materials, 2013, 卷号: 25, 期号: 33, 页码: 4549-4554
Authors:  Liu, Song;  Lu, Bo;  Zhao, Qing;  Yu, Dapeng;  Li, Ji;  Gao, Teng;  Chen, Yubin;  Zhang, Yanfeng;  Liu, Zhongfan;  Fan, Zhongchao;  Yang, Fuhua;  You, Liping
Adobe PDF(3117Kb)  |  Favorite  |  View/Download:351/100  |  Submit date:2014/04/30
制备Mn掺杂InP:Zn基稀磁半导体的方法 专利
专利类型: 发明, 专利号: CN102108483A, 公开日期: 2012-08-29, 2011-06-29, 2012-08-29
Inventors:  杨冠东;  朱峰;  李京波
Adobe PDF(294Kb)  |  Favorite  |  View/Download:883/229  |  Submit date:2012/08/29
一种芯片封装外观缺陷检测系统及方法 专利
专利类型: 发明, 公开日期: 2016-08-30
Inventors:  李搏;  吴南健;  刘剑;  杨永兴;  杨杰
Adobe PDF(980Kb)  |  Favorite  |  View/Download:239/1  |  Submit date:2016/08/30